Yhteystietosi: Maarit Anneli Kemppinen
+358 40 779 79 88

Referenssit

BEMER-yhteyshenkilösi

LocatorYhteyshenkilösi

Maarit Anneli Kemppinen
+358 40 779 79 88
maarit.kemppinen@bemermail.com

Uusiutuminen ja fysikaalinen BEMER-verisuoniterapia

Regeneration

Fysikaalisessa BEMER-verisuoniterapiassa pienimpien verisuonten pumppaavaa liikettä stimuloidaan elektromagneettisesti välitettävien signaalien avulla, jolloin mikroverenkierron on mahdollista palautua normaaliksi. Kehon solut saavat paremmin happea ja ravinteita ja ne pystyvät suoriutumaan erilaisista tehtävistään. Fysikaalisen BEMER-verisuoniterapian avulla sairauksia ja kipua vastaan voidaan taistella paremmin, haavojen paranemista voidaan nopeuttaa, fyysisiin ja henkisiin toimintoihin voidaan tuottaa energiaa ja uusiutumisprosesseja voidaan auttaa. Myös urheilussa, oli kyse ammattilais- tai kuntourheilusta, fysikaalinen BEMER-verisuoniterapia voi antaa arvokasta tukea. Kun pienimmissä suonissa on toimiva verenkierto, alku- ja loppuverryttelyyn käytettävä aika lyhenee, palautuminen nopeutuu ja sitä kautta harjoittelu on tehokkaampaa. Usein on jopa mahdollista nopeuttaa mikrovaurioiden paranemisprosessia.
Fysikaalinen BEMER-verisuoniterapia tukee kehon säätelymekanismeja, jotka liittyvät sairauksien ehkäisyyn, uusiutumisiseen ja kuntoutumisprosesseihin. Se on tehokas täydentävä hoitomuoto, kun halutaan:

  • parantaa verensaantia elimissä ja kudoksessa ja näin edistää uusiutumista,
  • vähentää infektioherkkyyttä,
  • tukea immuunijärjestelmää,
  • parantaa fyysistä suorituskykyä,
  • parantaa henkistä suorituskykyä,
  • vähentää stressin seurauksia.

Kuten edellä todettiin, fysikaalinen BEMER-verisuoniterapia toimii hämmästyttävällä tavalla myös urheilussa. Se voi lisätä harjoituksen maksimi-intensiteettiä, parantaa harjoittelun tehokkuutta, lyhentää palautumisaikaa urheiluharjoittelussa ja vähentää loukkaantumisen riskiä.

Fysikaalisen BEMER-verisuoniterapian tieteellisesti todistettu teho

Fysikaalisen BEMER-verisuoniterapian teho on osoitettu useisissa tutkimuksissa ja havannoivissa tutkimuksissa. On osoitettu, että hapen hyödyntäminen kudoksessa lisääntyy jopa 30 %. Tämä on fysikaalisen BEMER-terapian keskeinen vaikutus, myös häiriintyneessä uusiutumisessa tai kuntoutumisessa. Koska BEMER-verisuoniterapialla on merkittävä vaikutus verenkiertoon ja sen seurauksena uusiutumiseen ja verisuonten toiminnan paranemiseen, sitä voidaan pitää merkkipaaluna fysikaalisessa verisuoniterapiassa.

Lisätietoja

Mitä uusiutuminen on

Uusiutuminen - ratkaiseva tekijä terveyden kannalta

Ihmiset ovat kautta aikojen toivoneet löytävänsä nuoruuden lähteen. Tällaista lähdettä ei kuitenkaan ole olemassa, sillä luonto on asettanut luonnolliset rajat elinajallemme. Silti monet ihmiset ymmärrettävästi toivovat, että voisivat elää pitkän elämän - ja tietysti terveenä ja onnellisena. Tämän toiveen toteutuminen ei kuulosta niin kohtuuttomalta, kun tarkastelemme uusiutumisprosessia, jonka ihmisen solut käyvät läpi. Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, teknisesti meistä tulee täysin uusia ihmisiä aina muutaman vuoden välein. Tämä tapahtuu solujen uusiutumisen kautta. Lääketieteellisesti tämä tarkoittaa elimistön solujen tai kudoksen korvautumista uudella - kerran, useita kertoja tai jatkuvasti. Lähes kaikille elimille ja kudoksille on olemassa kantasoluja, jotka vastaavat solujen uusiutumisesta. Solujen elinkaarissa, niiden uusiutumisen rytmissä ja mekanismissa on kuitenkin suurta vaihtelua. Ihmisen kehossa hajotetaan ja korvataan uusilla joka sekunti 10-50 miljoonaa solua. Jotkut solut ovat todellisia uusiutumisen ihmeitä ja uudistavat itsensä lyhyessä ajassa, kun taas toiset solut säilyvät vuosia, jopa koko elinikämme. Fysiologisessa uusiutumisessa ihminen tuottaa esimerkiksi niin paljon uusia maksasoluja, että ne riittäisivät teoriassa lähes 20 uuteen elimeen. Jopa rakenteita, jotka näyttävät olevan erittäin pysyviä, kuten luita, kehomme hajottaa ja rakentaa uudelleen koko ajan. Punasolut uusiutuvat keskimäärin 120 päivän välein. Aivosolujen ja hermosolujen uskotaan sen sijaan olevan pysyviä, eli ne eivät uusiudu. Kaiken kaikkiaan solujen uusiutumisella - uusimis- ja uudelleen luomisen prosessilla - on keskeinen merkitys sille, että elimistö edelleen toimii hyvin. Tämän edellytyksenä on, että kaikki solut toimivat parhaimmalla mahdollisella tavalla. On vaiheita, jolloin solut toimivat toimintakykynsä äärirajoilla, esimerkiksi silloin, kun teemme fyysistä työtä ja harjoitamme muita fyysisiä aktiviteetteja (esimerkiksi urheilemme), sekä vaiheita, jolloin tapahtuu korvautumista ja uusiutumista. Unisyklimme on näkyvin esimerkki tästä, ja hyvä esimerkki on myös palautumis- ja lepovaiheiden aikana tapahtuva uusiutuminen. Kaikissa vaiheissa on tärkeää, että elinten ja kudosten verensaanti on niin hyvä kuin mahdollista. Koska kehossamme hajotetaan ja korvataan uusilla soluilla 10-50 miljoonaa solua sekunnissa, on erittäin tärkeä löytää keino näiden uusiutumisprosessien tukemiseen. Kuinka se voidaan tehdä? Avaintekijänä on tukea mikroverenkiertoa, joka vastaa hapen ja ravinteiden saannista ja kuona-aineiden hävittämisestä kudossoluissa ja siten myös uusiutumisesta.

Mikroverenkierrolla on keskeinen tehtävä uusiutumisessa

Mikroverenkierto kuljettaa kudoksille ravinteita ja happea sekä kuljettaa pois kuona-aineet ja myrkyt. Tätä tarkoittaa elimistön uusiutuminen. Mutta mitä on mikroverenkierto? Asian ymmärtämiseksi, on tärkeää tarkastella ensin makroverenkiertoa, joka käsittää sydämen ja siihen yhdistyvät valtimot. Sydämen lyöntien synnyttämä paine pumppaa veren aortan kautta suuriin valtimoihin. Koska aikuisen ihmisen syke (sydämen lyöntien määrä minuutissa) on noin 60-80 minuutissa ja kullakin lyönnillä sydän pumppaa noin 60-80 ml verta aorttaan, voidaan todeta, että sydän tekee uskomattoman työmäärän ihmisen elämän aikana. Ihmisellä, joka elää esimerkiksi 70-vuotiaaksi, sydän lyö elinaikana 2,5 miljardia kertaa ja pumppaa 200-250 miljoonaa litraa verta verisuoniin. Mutta palataan takaisin siihen, miten veri kulkee valtimoissa. Nämä valtimot haarautuvat edelleen ja samalla niiden läpimitta pienenee. Aivan lopuksi ne ovat kapillaareja, elimistön pienimpiä verisuonia. Silloin puhumme mikroverenkierrosta, joka käsittää kapillaarit ja alueet juuri ennen niitä ja niiden jälkeen. Tätä aluetta pidetään koko verenjakelujärjestelmän ja solun uusiutumisen kannalta tärkeimpänä tekijänä, sillä juuri täällä tapahtuvat varsinaiset hapen ja ravinteiden jakelu- sekä kuona-aineiden poiskuljetusprosessit soluissamme. Vain näiden jakeluprosessien avulla kehon solut voivat suoriutua moninaisista elämää ylläpitävistä tehtävistään ja muodostaa kehon tarpeisiin energiaa. Verenkierto on lopulta ihmiskehon tärkein jakelujärjestelmä. Vaan mitä verelle tapahtuu seuraavaksi? Kaikkia verisuonia, lukuun ottamatta kapillaareja, ympäröi lihassolukerrokset. Kun nämä lihassolut supistuvat, verisuonet puristuvat yhteen, mikä pakottaa veren valitsemaan toisen kulkureitin. Veri ei voi kuitenkaan palata takaisin, koska sydämen synnyttämä paine ohjaa sitä eteenpäin. Tämän vuoksi ainoa vaihtoehto on liikkua eteenpäin kapillaarien kautta. Mikroverisuonia ympäröivien lihasten rytmistä supistumista ja rentoutmista, pumppaavaa liikettä, kutsutaan lääketieteessä nimellä vasomotion. Terveellä henkilöllä pumppaavia liikkeitä tapahtuu kolmesta viiteen kertaan minuutissa. Pumppausliikkeet säätelevät myös verenvirtausta niin, että alueet, jotka tarvitsevat sillä hetkellä enemmän verta, saavat sitä enemmän kuin alueet, joissa tarve on hetkellisesti pienempi. Esimerkiksi, kun liikumme, lihasten verentarve on suuri, ja päinvastoin henkisen suorituksen yhteydessä. Näin voidaan vaikuttaa uusiutumisvaiheisiin, joissa tarpeet vaihtelevat.