Yhteystietosi: Maarit Anneli Kemppinen
+358 40 779 79 88

Referenssit

BEMER-yhteyshenkilösi

LocatorYhteyshenkilösi

Maarit Anneli Kemppinen
+358 40 779 79 88
maarit.kemppinen@bemermail.com

Niveltulehduksen tukihoitomuoto

Arthrose

Suurin osa terveydenhoitoon liittyvistä ongelmista, mukaan lukien niveltulehdus, eivät johdu orgamismin säätelyjärjestelmien yleisestä toimintahäiriöstä. Itse asiassa totuus löytyy päinvastaisesta suunnasta. Säätelyjärjestelmät jatkavat toimintaansa – ne vain toimivat väärässä paikassa, väärään aikaan tai häiriintyneellä biorytmillä. Tästä syystä terapeuttisen lähestymistavan tulisi stimuloida kehon omia säätelymekanismeja niin, että organismi itse pystyy ottamaan kontrolliin häiriintyneen toiminnan, kehon käytettäessä sen luonnollista mekanismia.

Terapia niveltulehdukseen

Uusi ja moderni fysikaalinen BEMER-verisuoniterapia mahdollistaa mikroverenkierron monimutkaisen säätelyjärjestelmän avaintekijöiden stimuloinnin, mikäli kyseessä on toimintahäiriö tai sairaus. Uusimmat havainnot - koskien kudosten veren tarjonnan säätelyä sekä yleistä hermoston ohjaamaa ja humoraalista säätelyä - ovat luoneet lupaavan metodin, joka käyttää määriteltyä biorytmiä simuloivia signaaleja luodakseen fysikaalisen, terapeuttisen stimulaation heikentyneeseen ja häiriintyneeseen veren läpivirtaukseen elimissä.

Paranemisprosessit niveltulehduksessa

Fysikaalinen BEMER-verisuoniterapia on täydentävä hoitomuoto, jolla saadaan tärkeää tukea luonnollisille paranemisprosesseille hoidettaessa rappeuttavia tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Se auttaa palauttamaan riittävän hapen ja ravinteiden tarjonnan kudossoluille ja sitä kautta auttaa vähentämään niveltulehduksen aiheuttamaa kipua. Kohdennettuja hoitoja eri alueille annetaan käyttämällä samanaikaisesti fysikaalisia ja lääketieteellisiä hoitoja. Nämä hoidot jäävät kuitenkin teholtaan heikommiksi tai kokonaan tehottomiksi pelkästään niitä käytettäessä.

Lisätietoja

Tietoa niveltulehduksesta

Niveltulehdus

Niveltulehdus viittaa rustokudoksen säikeiden tuhoutumiseen nivelissä ja seurauksena siitä tulee muutoksia luuhun. Niveltulehdus on yleisin nivelien oire, jolloin se ilmenee liikunnan aiheuttamana kipuna. Nivelet särkevät, turpoavat ja tulehtuvat. Lonkka, polvet ja kädet ovat yleisimpiä alueita oireille, mutta mikä tahansa nivel voi alkaa oireilla.

Nivelet ja niiden tehtävät

Nivelissä tapahtuu tuhansia liikkeitä joka päivä. Liikkeitä helpottaa ja voitelee nivelneste, joka tuotetaan nivelkalvossa. Kovat, äkkinäiset liikkeet pehmennetään ruston avulla, joka toimii iskunvaimentajana. Nivelet ovat vastuussa tärkeiden liikkeiden suorittamisesta ja vahingollisten liikkeiden estämisestä, jolloin nivelet lukkiutuvat.

Niveltulehduksen eri vaiheet

Niveltulehduksen alkuvaiheessa rustoon tulee vaurioita ja yleensä vauriot rajoittuvat suhteellisen pienelle alueelle, noin 2cm². Aluksi vaurio on vain nivelrustopinnassa, mutta sairauden kehittyessä, röntgenkuvissa voidaan todeta alustavia painaumia luussa. Muutokset nivelrustossa voidaan todeta, mutta ilman luussa tapahtuvia muutoksia diagnoosia niveltulehduksesta ei voida tehdä. Sairauden varhaisvaiheen eteneminen kestää usein vuosia ja puhutaan siirtymävaiheesta. Pikkuhiljaa ongelmat etenevät ruston vaurioituessa ja lopulta nivelen rusto ei ole vain vaurioitunut ja toimimaton, vaan täysin tuhoutunut. Paljas luun pinta hankaa vastakkaista luuta ja tila nivelessä kahden luun välillä katoaa. Luun rakenne muuttuu kovemmaksi ja tiheämmäksi pitkälle edenneessä niveltulehduksessa, joka on todettavissa röntgenkuvista. Nivelen reunoilla on isoja luupiikkejä, jotka leventävät niveltä. Luupiikit saattavat aiheuttaa paikallista kipua ja säteilevää kipua tietyissä liikkeissä.

Niveltulehduksen syyt

Asiantuntijat olettavat, että noin 50 prosenttia niveltulehduksesta kärsivistä potilaista on altistanut vaurioituneen alueen kovalle rasitukselle vuosien ajan. Noin 30 prosenttia potilaista on saanut niveltulehduksen alkujaan vauriosta onnettomuudessa - esimerkiksi kotona, liikenneonnettomuudessa, urheilussa tai työssä. Vain 20 prosenttia potilaista kärsii ongelmasta, joka johtuu alkuaan epämuodostumasta tai muusta heikkoudesta nivelessä, joka voidaan todeta jo nuorella iällä.

Niveltulehduksen esiintyvyys

Nivelsairauksien joukossa, niveltulehdus pitää kärkitilaa. Noin viisi miljoonaa saksalaista kärsii tästä sairaudesta ja määrä on kasvussa. Noin kaksi miljoonaa ihmistä Saksassa kärsii nivelkivuista joka päivä - esimerkiksi lonkassa ja polvissa. Myös muissa nivelissä voi olla oireita. Nuorilla on vähemmän niveltulehdusta kuin vanhemmilla ihmisillä. Nivelten tulehduksellisia muutoksia esiintyy vain noin 4 prosentilla alle kaksikymmentä vuotiaista, mutta yli 80 prosentilla seitsemänkymmentä vuotiaista tai sitä vanhemmilla ihmisillä. Niveltulehduksia on monenlaisia. Miehilla sekä naisilla esiintyy lonkkanivelen tulehduksia. Sormien ja polvinivelten tulehduksista kärsivät naiset kaksi kertaa yleisemmin kuin miehet. Pelkästään Saksassa yli kadella miljoonalla ihmisellä on tekonivel. Joka vuosi asennetaan noin 12.000 uutta olkaniveltä, 200.000 lonkkaniveltä ja 150.000 polviniveltä.

Niveltulehduksen seuraukset

Niveltulehdus aiheuttaa kipua, turvotusta, epämuodostumia, tulehduksia ja nivelten jäykkyyttä. Nämä oireet esiintyvät sairauden eri vaiheissa ja eri tasoisina vuosien varrella. Varsinkin pitkän paikallaanolon jälkeen liikkeellelähtö on jäykkää ja kivuliasta. Tunne helpottaa usein pian liikkeellelähdön jälkeen. Useat potilaista kokevat hankalaksi ojentaa niveliään, koska tuntuu kuin jänteet olisivat liian lyhyet. Mitä pitemmälle sairaus on edennyt, sitä jäykemmiksi ja huonommin liikkuviksi nivelet käyvät. Pienetkin liikkeet aiheuttavat merkittävää kipua ja jopa lepotilassa on särkyjä, joten unen laatu heikkenee. Lopulta vauriot etenevät yhä useampiin niveliin. Nivelsiteet, rustot, jänteet ja luut muuttuvat jatkuvasti.

Kustannustaakka terveydenhuololle

Pelkästään Saksassa käytetään yli seitsemän miljardia euroa niveltulehduksen hoitoon, joten se on kolmanneksi suurin kustannuserä terveydenhuollon kuluissa.

Niveltulehduksen hoito

Hoidon tarkoituksena on eliminoida kipu ja säilyttää liikkuvuus. Erotetaan kirurginen ja konservatiivinen hoito. Konservatiivisen hoidon tärkein elementti on vähentää sairastuneen nivelen kuorimitusta ja suojella sitä jatkossa rasittavalta ja väärältä kuormitukselta. Fysikaaliset hoidot, esimerkiksi fysioterapia, ovat myös käytössä. Nämä vahvistavat lihaksia, jotka auttavat tukemaan niveltä. Lääkehoitoina käytetään tulehdus- ja kipulääkkeitä. Vakavissa tilanteissa käytetään myös kortisonia, kuitenkin sen haitalliset sivuvaikutukset tulee huomioida.

Niveltulehduksen kirurginen hoito

Mikäli potilaalla on sietämätöntä kipua ja nivelen liikkuminen on hyvin rajoittunutta, suositellaan kirurgista toimenpidettä, jolloin yleensä asennetaan tekonivel.

Fysikaalinen BEMER-verisuoniterapia

Fysikaalinen BEMER-verisuoniterapia on uudenaikainen terapia, joka parantaa heikentynyttä verenvirtausta mikroverisuonistossa, ja sitä kautta tukee kehon omia uudistumis- ja itsekorjausprosesseja. Tämä tieteellisesti todistettu ja tehokas menettely tukee hapen ja ravinteiden tarjontaa sekä aineenvaihduntatuotteiden poistumista kudoksista ja elimistä. Erityisiä stimuloivia signaaleja siirretään kehoon käyttämällä elekromagneettisia kenttiä. Nämä vaikutukset ovat kuitenkin kohdennettu ainoastaan pienimpien mikroverisuonten autorytmisten liikkeiden stimulointiin. Tätä vaikutusta ei tule sekoittaa magneettiterapioihin, joita ei ole tieteellisesti todistettu. Samalla tavalla kuin ei valoterapioita ilman määriteltyjä vaikutuksia tule sekoittaa kohdennettuun laser-terapiaan, vaikka ne kummatkin käyttävät valoa fysikaalisena välineenään.