Yhteystietosi: Maarit Anneli Kemppinen
+358 40 779 79 88

Referenssit

BEMER-yhteyshenkilösi

LocatorYhteyshenkilösi

Maarit Anneli Kemppinen
+358 40 779 79 88
maarit.kemppinen@bemermail.com

Fysikaalisen verisuoniterapian käyttö luunmurtumissa

Knochenbrueche

Fysikaalista BEMER-verisuoniterapiaa voidaan pitää virstanpylväänä fysikaalisessa verisuoniterapiassa. Se aktivoi kehon oman parantamiskyvyn ja tukee näin haavojen ja vammojen, mukaan lukien luunmurtumista johtuvien vammojen paranemista. Se tukee myös elimistön uusiutumisprosesseja. Fysikaalisen BEMER-verisuoniterapian ydin on moniulotteinen signaalirakenne, joka stimuloi tehokkaasti heikentynyttä ja häiriintynyttä mikroverenkiertoa. Se tukee kehon keskeisiä säätelymekanismeja, jotka liittyvät sairauksien ehkäisyyn, paranemiseen, palautumiseen ja uusiutumisprosesseihin. Fysikaalinen BEMER-verisuoniterapia parantaa mikroverenkiertoa kiistatta. Tämä on vahvistettu useissa tutkimuksissa, joissa on tieteellisesti osoitettu BEMER-terapian teho. Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että BEMER-terapialla on suojaavia ja ennaltaehkäiseviä vaikutuksia. Lisäksi on osoitettu, että kun tätä hoitoa annetaan haavan parantamiseen, esimerkiksi luunmurtumien yhteydessä, se vaikuttaa positiivisesti ja auttaa uusiutumisprosessissa. Nykylääketieteen mukaan yhdelläkään muulla fysikaalisella hoitovaihtoehdolla kuin fysikaalisella BEMER-verisuoniterapialla ei ole osoitettu olevan tehoa mikroverenkierron häiriöiden hoidossa. Fysikaalista BEMER-verisuoniterapiaa pidetään toteutettavissa olevana vaihtoehtona saada tervetulleita tuloksia luunmurtumien paranemisessa.

Lisätietoja

Tietoa luunmurtumista

Luun murtumisia voi tapahtua kenelle tahansa

Luunmurtumat eivät ole ainoastaan epämiellyttäviä ja kivuliaita vaan yleensä ne tapahtuvat yllättäen, kuten liikennennettomuudessa, urheilusuorituksen aikana, kaaduttaessa, pudotessa, väkivallan seurauksena, taivuttaessa liikaa, tai ne ilmenevät rasitusmurtuman muodossa, esimerkiksi pitkän kävelymatkan jälkeen. Arvioiden mukaan Saksassa lähes puolet kaikista miehistä ja lähes kolmannes kaikista naisista ikäryhmässä 25-74 vuotta on kerran elämässään murtanut luunsa. Yli 65-vuotiailla naisilla luunmurtumien määrä on huomattavan suuri. Monet näistä murtumista liittyvät osteoporoosiin. Osteoporoosi on sairaus, jossa luumassan tiheys heikkenee asteittain, ja se aiheuttaa luun haurastumista, mistä on usein seurauksena luun murtuminen. Osteoporoosin lisäksi on kuitenkin myös muita tyypillisiä luusairauksia, esimerkiksi riisitauti, skolioosi sekä sairaus, jossa luut ovat hauraat. Jos esimerkiksi kudos on heikentynyt osteoporoosin seurauksena, jopa vähäiset loukkaantumiset voivat johtaa luiden murtumiseen. Sairaus, jossa luut ovat hauraat, on perinnöllinen sairaus, jossa luiden muodostuminen on epätäydellistä. Hauraat luut lisäävät luunmurtumien vaaraa. Ei ole harvinaista, että luunmurtumien lisäksi syntyy muita vammoja, joissa viereiset verisuonet ja hermot vaurioituvat.

Luun muodostuminen - luonnon ihme

Edellä mainittuja ulkoisia vaikutuksia tai luusairauksia lukuun ottamatta luunmurtumat ovat suhteellisen epätodennäköisiä. Vaikka ihmisen kehon painosta luuta on vain noin 12 % (esimerkiksi 50 kg painavan henkilön luut painavat noin 6 kg), ne ovat kaksi kertaa lujempia kuin graniitti. Se on osoitus luonnon hyvästä suunnittelusta, sillä luiden tarkoitus on vakauttaa ja suojata sisäelimiä. Luuranko, joka muodostuu suuresta määrästä luita, on tämän perusta. Syntymän hetkellä luuranko koostuu yli 300 luusta tai rustokappaleesta. Kun ihminen kasvaa ja kehittyy, jotkut luista kasvavat yhteen ja niistä tulee lujempia ja kimmoisampia, mikä vahvistaa ihmisen luurankoa. Aikuisella ihmisellä on noin 206 luuta, joista puolet on käsissä ja jaloissa. Luissa on paljon vettä (25 %) sekä orgaanisia aineita ja epäorgaanisia mineraaleja. Näitä ovat kalsium (joka tekee luista lujia), magnesium ja fosfori. Luissa on myös pieniä määriä kaliumia, rautaa, natriumia, fluoridia ja kloridia. Luun sisäpuolista ydintä ympäröi tiivis luumassa, jota vuorostaan ympäröi luukalvo, ulkokalvo. Näissä on erityisiä soluja (osteoblasteja), joista kehittyy uusia luusoluja. Osteoblastit osallistuvat luun kasvuun ja uusiutumiseen. Luuydintä on suurten luiden onteloissa selkärangassa, ja siellä muodostuu joka päivä jopa viisi miljardia verisolua. Tämä rasvakudos tuottaa punasoluja, erilaisia verihiutaleita ja leukosyyttejä (valkosoluja). Jos mietimme luiden monia toimintoja, ei ole yllättävää, että luunmurtumista voi nopeasti tulla ongelma. Ennenkuin käsittelemme luunmurtumien hoitoa ja niihin liittyviä kuntoutusohjelmia, on hyvä katsoa ensin eri luunmurtumatyyppejä.

Luunmurtumatyypit

Luunmurtumat voidaan yleisesti jakaa seuraaviin luokkiin (luettelo ei välttämättä ole täydellinen): - Poikittaismurtuma, - Viistomurtuma, - Kierremurtuma, - Halkeamamurtuma, - Puristusmurtuma. Poikittaismurtumat ovat yksinkertaisia luun poikittaisia katkeamisia. Tällainen murtuma syntyy yleensä seurauksena voiman kohdistumisesta suoraan kyseiseen paikallaan olevaan raajaan. Poikittaismurtuman tyypillinen syy on liukutaklaus säärtä vasten jalkapallo-ottelussa. Viistomurtuma on samanalainen kuin poikittainen murtuma, mutta siinä voima on kohdistunut vinosti, mikä saa aikaan viistomaisen murtumalinjan kehittymisen. Kierremurtumalle on tunnusomaista kierteen muotoinen murtumalinja, jonka on aiheuttanut epäsuorasti kohdistunut voima, minkä seurauksena paikallaan oleva raaja vääntyy. Tyypillinen esimerkki tällaisesta tapauksesta on lasketteluonnettomuus alpeilla. Halkeamamurtumia esiintyy kallon luussa. Nämä syntyvät yleensä ulkoisen voiman seurauksena. Näille murtumille on yleensä tunnusomaista tähden muotoiset murtumalinjat, joista työntyy usein kappaleita sisäänpäin. Puristusmurtumia syntyy iskun aiheuttaman voiman kohdistuessa luun pitkälle sivulle. Tyypillinen syy puristusmurtumalle on putoaminen hyvin korkealta. Edellä mainittujen luunmurtumien lisäksi on syytä mainita myös "pirstalemurtuma". Murtumaa pidetään "pirstaloituneena", kun luu on murtunut monesta kohdasta ja röntgenkuvassa on nähtävissä vähintään kuusi luunkappaletta. Yleisimmät luunmurtumat ovat ranteen, jalkaterän ja varpaiden, mutta myös nilkkanivelen, solisluun ja olkaluun pään murtumat. Kun ikäännymme, selkärangan ja lonkkanivelen murtumat yleistyvät. Lantionmurtumat ovat erityisen epämiellyttäviä. Lantionmurtumalla tarkoitetaan lantion luuosien murtumista. Lantion murtuminen voi johtaa luunmurtuman lisäksi sisäelinten, rakon ja virtsaputken vaurioitumiseen. Selkärangan murtumissa paranemiseen liittyy suuri riski. Jos selkäranka murtuu, nikamat voivat puristua ja murtua. Näihin murtumiin ei välttämättä liity oireita, joilla on vakavia seurauksia, jos luunkappaleet eivät liiku (jolloin kyseessä on stabiili murtuma). Muussa tapauksessa - vamman vaikeusasteesta riippuen - voi esiintyä neurologisia oireita, kuten somatosensorisia häiriöitä, tai vaikeissa tapauksissa jopa alaraajahalvausta. Murtuma voi olla avo- tai umpimurtuma. Umpimurtumaan ei liity avohaavaa, kun taas avomurtumassa murtuma-alueella on näkyvä haava. Iho ja lihakset ovat vaurioituneet, ja ihon rikkoutuminen on myös iso infektioriski. Usein luunmurtumat liittyvät muihin vammoihin. Esimerkiksi luunmurtumat voivat vaurioittaa viereisiä verisuonia ja hermoja.

Luunmurtumien hoito ja nopea parantaminen

Luunmurtumiin liittyy kipua ja epämukavuutta, mutta myös yksi positiivinen näkökohta - ne voidaan parantaa. On kuitenkin välttämätöntä selvittää etukäteen, voidaanko murtuma hoitaa konservatiivisesti (esimerkiksi kipsaamalla) vai tarvitaanko leikkausta. Valinta tehdään sen perusteella, mikä murtumatyyppi ja mikä luu on kyseessä, sekä millaisia jälkisairauksien ja vammojen vaaroja murtumaan liittyy. Kussakin tapauksessa on tärkeää, että luun osat palautetaan oikeaan asentoon. Tämä tapahtuu manuaalista jännitystä tai painetta käyttäen. Kun luut on palautettu niiden alkuperäiseen asentoon, ne kiinnitetään pakoilleen käyttämällä nauloja, lankaa, ruuveja tai metallilevyjä, kunnes luut ovat täydellisesti parantuneet. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että luu kiinnittyy paikoilleen mahdollisimman vakaasti, jotta se voi kasvaa takaisin yhteen häiriöttä. Murtuman luonteesta riippuen paraneminen voi olla nopeaa tai hidasta. Jos murtuman molemmat päät ovat kiinni toisissaan, ne voivat kasvaa takaisin sidekudoksen avulla, sillä sidekudoksessa on hermosäikeitä, verisuonia ja eläviä soluja, jotka muodostavat uusia luunosia. Mineraalit varmistavat, että uusi rusto kovettuu vähitellen lujaksi luuksi. Kun luunmurtuman parantamisen ensimmäinen vaihe on päättynyt, alkaa kuntoutusvaihe, jossa tuetaan lihaksiston toimintaa tai myöhemmin uudelleenharjoitetaan sitä. Luunmurtumien hoito ja parantaminen voidaan kiteyttää kolmeen periaatteeseen: murtuman paikalleen asettaminen (reponointi), ylläpito ja kuntoutus. Kehon omalla parantamis- ja korjausmekanismeilla on osuus, jota ei saa aliarvioida. Jotta näitä mekanismeja voidaan tukea tehokkaasti, on aivan välttämätöntä varmistaa tai palauttaa hyvä mikroverenkierto uusiutumisprosesseja varten, myös luunmurtumissa. Tämä tarkoittaa sitä, että parantamalla verenkiertoa varmistetaan, että kudossolujen verensaanti on hyvä ja että solut pääsevät eroon kuona-aineista. Tehokas verenkierto parantaa ravinteiden kuljetusta vaurioituneeseen kudokseen ja vähentää tulehdusta, mikä tukee paranemista merkittävästi. Fysikaalinen BEMER-verisuoniterapia tuo tähän arvokkaan lisän.