Yhteystietosi: Maarit Anneli Kemppinen
+358 40 779 79 88

Referenssit

BEMER-yhteyshenkilösi

LocatorYhteyshenkilösi

Maarit Anneli Kemppinen
+358 40 779 79 88
maarit.kemppinen@bemermail.com

Fysikaalinen verisuoniterapia tukena hoidettaessa polyneuropatiaa?

Polyneuropathie

Polyneuropatiasta voi toipua kokonaan vain mikäli sen aihauttava sairaus tulee myös hoidetuksi. Koska tämä on mahdollista vain rajoitetusti, monet polyneuropatia potilaat ovat kuitenkin kiitollisia saadessaan edes helpotusta oireisiin. Tässä yhteydessä voisi yhtenä tavoitteena olla lääkkeiden käytön vähentäminen ja siinä fysikaalisen BEMER-verisuoniterapian käyttöä tulisi harkita.

Lisätietoja

Tietoa polyneuropatiasta, monihermosairaus

Polyneuropatia - kun hermojärjestelmä alkaa aiheuttamaan ongelmia

Sairaus on toimintahäiriö elimessä, mielessä tai koko organismissa. Ikävä kyllä, monet meistä ovat sairautuneet. Onneksi lääketiede on kehittynyt ja monia sairauksia, vaikeitakin, pystytään hoitamaan. Tämä ei tuo lohtua silloin kun joutuu elämään sairautensa kanssa, jonka oireisiin kuuluu enemmän tai vähemmän kroonistunut kipu. Polyneuropatia on yksi näistä sairauksista - hermojärjestelmän toimintahäiriö, josta kärsii esimerkiksi Saksan väestöstä noin kolme prosenttia. Varsinkin vanhemmalla väestöllä polyneuropatia on yleistä. Arviolta yli 65 vuotiaista noin kahdeksalla prosentilla on polyneuropatia. Diabeetikoista 40 prosenttia kärsii polyneuropatiasta ja heistä monet ovat iältään nuorempia. Nuoremmilla sairastuneista on monella perintötekijöissään tämä sairaus tai sen on aiheuttanut alkoholin väärinkäyttö tai mahdollisesti huumeiden käyttö. Kokonaisuutena miehet sekä naiset voivat yhtälailla sairastua polyneuropatiaan. Mitkä oireet liitetään polyneuropatiaan? Sairaus alkaa usein epämiellyttävillä tuntohäiriöillä varpaissa. Käsissä niitä ilmenee yleensä myöhemmin. Kehon eri alueilla oireilua voi esiintyä kihelmöintinä, joka on epämiellyttävää ja ärsyttävää. Ongelma-alueet saattavat usein olla tunnottomia tai niissä on kivuliasta poltteen tunnetta. Voimakkaan kivun lisäksi polyneuropatia aiheuttaa häiriöitä tunto-ja liikehermoissa sekä lämpötilan aistimisessa. Lopulta polyneuropatia heikentää massiivisesti elämänlaatua. Mikäli sairaus vaurioittaa autonomista hermostoa, oireina voi olla myös verenpaineen säätelyn häiriöt ja sydämen sykevaihtelut. Vaikka polyneuropatiasta toipuminen vaatiikin sen aiheuttavan sairauden hoitamista (mikä saattaa olla hyvin hankalaa), on kuitenkin olemassa keinoja ja metodeja ennusteen parantamisesksi tai jopa oireettomuuteen. Palaamme tähän myöhemmin, kun ensin tarkastelemme itse sairautta.

Polyneuropatian oireet

Polyneuropatia on ääreishermoston sairaus, joka aiheuttaa lihasheikkoutta ja tuntohäiriöitä. Tarkastellaan aluksi ihmisen hermojärjestelmää (hyvin yksinkertaisessa muodossa), jotta ymmärtäisimme paremmin sen toimintaa. Ihmisen elimistössä hermosto on vastuussa aistihavainnoista, tietojen käsittelystä ja reaktioiden hallinnasta. Aivot muodostavat yhdessä selkäytimen kanssa keskushermoston (CNS). Koko muu osa hermostojärjestelmää kuuluu ääreishermostoon (PNS). Keskushermoston avulla voimme havannoida asioita aistiemme kautta. Se on myös keskus kaikille korkeammille toiminnoille, kuten tietoisuus, ymmärrys, ajatteleminen ja oppiminen. Selkäydin puolestaan on paksu kanava, joka kulkee pitkin selkärankaa. Sen tehtävänä on huolehtia refleksinomaisista, vaistomaisista, nopeista liikkeistä, jotka tapahtuvat ilman aivojen osallistumista. Se sisältää paljon hermosoluja ja hermokudosta, jotka yhdistävät aivot ja ääreishermoston. Hermosolun tehtävä - joka on pienin rakennuspalikka hermostossamme - on käsitellä, välittää ja lähettää aistien informaatiota. Ääreishermosto (PNS) kattaa kaikki hermot, jotka jakaantuvat elimistöön muodostaen verkoston. Hermosto välittää informaatiota selkäytimen tai aivojen ja muun elimistön välillä. Niin kuin puun oksat, hermokudokset haarautuvat ja levittäytyvät selkärangasta ääreishermostoksi ja yhdistyvät elimiin kuten lihakset, iho ja sisäelimet. Informaation vaihtoa tapahtuu aivojen lähettämänä käyttämällä välittäjinä kontrollisignaaleja ja informaatiota edelleenlähetettynä aivojen kautta. Hermojärjestelmä on jaettu somaattiseen (tahdonalaiseen) hermostoon ja vegetatiiviseen (autonomiseen tai tahdosta riippumattomaan) hermostoon. Tahdonalainen hermosto kontrolloi kaikkia prosesseja liittyen tietoisuuteen ja tahtoon (esim. lihasten liikkeet), vegetatiivinen hermosto on pääasiassa tahdosta riippumaton. Sen tehtävä on kontrolloida elintoimintoja kuten sydämen syke, hengitys, verenpaine, ruuansulatus ja aineenvaihdunta. Mitä sitten on polyneuropatia? Jotta terveellä ihmisellä on kyky tuntea, tarvitaan valtava määrä ihossa olevia sensoreita, jotka ovat erikoistuneet mm. kosketuksen, kuuman ja kylmän aistimiseen, kivun tuntemiseen ja tarpeelisen tiedon edelleen välittämiseen hermojärjestelmän kautta. Tässä yhteydessä polyneuropatian eri muodot ovat ääreishermoston toimintahäiriöitä. Polyneuropatia on usein sairauteen tai elimistön vaurioihin kokonaisuudessaan liittyvä ääreishermoston reaktio. Monet tekijät voivat laukaista tämän sairauden: - verisuonisairaudet - immuunijärjestelmän toimintahäiriöt - diabetes mellitus - reumaattiset sairaudet - munuaissairaudet - kasvaimet - myrkytyksen jälkiseuraukset - vuosien altistuminen työpaikan kemikaaleille - lääkkeiden sivuvaikutukset - huono ruokavalio - lääkkeiden käyttö ja alkoholismi

Fysikaalinen BEMER-verisuoniterapia

Monet sairaudet ja kehon toimintahäiriöt johtuvat heikentyneestä mikroverenkierrosta. Mikroverenkierron tehtävä on huolehtia kudosten ja elinten hapen ja ravinteiden saannista, aineenvaihtunnassa syntyneiden kuona-aineiden poiskuljetuksesta, immuunijärjestelmän vahvistamisesta varmistamalla riittävä veren virtaus mikrosuoniston läpi. Iän myötä mikroverenkierron järjestelmämme toiminta heikkenee. Tämä on luonnollinen prosessi, johon voi lisäksi liittyä tiettyjä sairauksia ja tekijöitä kuten epäterveellinen tai yksipuolinen ruokavalio, runsas tupakointi, liiallinen alkoholin käyttö sekä lääkkeiden käyttö. Yleisimmät seuraukset tästä ovat immuunijärjestelmän heikentyminen, korkeampi tulehdusalttius, solujen nopeampi ikääntyminen, alentunut suorituskyky, huonovointisuus, hidastunut toipuminen sairauksista ja krooniset terveysongelmat. Fysikaalista BEMER-verisuoniterapiaa käyttäen voidaan heikentynyt mikroverenkierto kuitenkin aktivoida uudelleen. Tämä tarkoittaa sitä, että kudossoluille on taas parempi hapen ja ravinteiden saanti sekä ne pystyvät paremmin poistamaan aineenvaihduntatuotteet parantuneen verenkierron kautta. Hyvin toimiva verenkierto kuljettaa myös sairastuneille kudoksille ravinteita ja vähentää tulehduksia, mikä tukee paranemista merkittävästi. Fysikaalisen BEMER-verisuoniterapian ydin on moniulotteinen signaalirakenne, joka stimuloi tehokkaasti heikentynyttä ja häiriintynyttä mikroverenkiertoa. Se tukee kehon tärkeimpiä itsesäätelymekanismeja sairauksien ennaltaehkäisyn, paranemisen, toipumisen ja uudistumisen prosesseissa. Lukuisissa tieteellisissä tutkimuksissa on osoitettu, että fysikaalinen BEMER-verisuoniterapia edistää helpotuksen saamista erilaisiin sairauksiin ja parantaa niiden ennusteita. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi: - polyneuropatia eli monihermosairaus - valtimoiden ja laskimoiden verenkiertohäiriöt - nivelrikko - diabetes Fysikaalista BEMER-verisuoniterapiaa voidaan käyttää tukihoitomuotona mm.: - selkäkipuun - unihäiriöihin - stressin hallintaan - nostamaan fyysistä ja henkistä suorituskykyä - tulehdusten ehkäisemiseen - kehon omien itseparannusprosessien aktivoimiseen - tehostamaan haavojen ja vammojen paranemista - immuunijärjestelmän vahvistamiseen Hoidosta on melko varmasti muutakin hyötyä polyneuropatiaa sairastaville henkilöille. On tärkeää tietää, että BEMER-terapiaa pidetään tämän hetken tutkituimpana ja tehokkaimpana fysikaalisena hoitomuotona täydentävän- ja ennaltaehkäisevän lääketieteen saralla. Tehokasta ennaltaehkäisyä ja hoitoa saadaan jopa työuupumukseen. Polyneuropatian oireiden helpottaminen ei ole ainoa mahdollinen seuraus; terapia parantaa myös potilaan elämänlaatua monilla muillakin alueilla.