Yhteystietosi: Maarit Anneli Kemppinen
+358 40 779 79 88

Referenssit

BEMER-yhteyshenkilösi

LocatorYhteyshenkilösi

Maarit Anneli Kemppinen
+358 40 779 79 88
maarit.kemppinen@bemermail.com

BEMER-hoidon käyttö repeytyneiden nivelsiteiden paranemisen nopeuttamisessa

Baenderrisse

Tässä yhteydessä on tarpeellista tehdä ero akuuttien oireiden hoidon ja jälkihoidon välillä. Akuutit oireet on hoidettava ensiapuna jäähdyttämällä turvonnutta kohtaa, kunnes turvotus häviää. Yleensä 15-20 minuuttia on riittävä aika. Vamma-alue pitää myös kohottaa pystyasentoon lepoon. Lisäksi suositellaan puristussiteen käyttöä. Tämän jälkeen hoidosta vastaa lääkäri, sillä maallikon on vaikea erottaa nivelsiteen repeytymistä lihasvenähdyksestä. Lääkäri päättää sen jälkeen, tarvitaanko leikkaushoitoa vai voidaanko nivelside parantaa konservatiivisella hoidolla ilman kirurgista toimenpidettä. Mikäli tarvitaan kirurgista hoitoa, vaurioituneet nivelsiteet voidaan joko liittää uudelleen yhteen tai mahdollisesti korvata kehosta muualta otettavilla jänteillä. Konservatiivinen hoito toteutetaan johdonmukaisilla harjoituksilla ja lihasharjoittelulla. Muita mahdollisia vaihtoehtoja ovat tukisidosten käyttö ja mahdollisesti kipsaus.
Repeytyneen nivelsiteen paraneminen - riippumatta siitä, käytetäänkö konservatiivisia tai kirurgisia menetelmiä - edellyttää paljon kärsivällisyyttä. Paranemisprosessiin ei kuitenkaan tarvita ainoastaan mahdollisia fysioterapeuttisia harjoituksia - verenkierron parantamisella on myös keskeinen merkitys. Tehokas verenkierto parantaa ravinteiden kuljetusta vaurioituneeseen kudokseen ja vähentää tulehdusta, jolloin se voi tukea repeytyneen nivelsiteen paranemista merkittävästi. Fysikaalisen BEMER-verisuoniterapian käyttö sopii erityisen hyvin tähän tarkoitukseen. BEMER-verisuoniterapia aktivoi kehon oman parantumiskyvyn ja tukee näin haavojen ja vammojen, mukaan lukien nivelsiteen repeytymisestä johtuvien vammojen paranemista. Moniulotteisen signaalirakenteen ansiosta heikentynyttä tai häiriintynyttä mikroverenkiertoa voidaan stimuloida tehokkaasti ja näin tukea kehon keskeisiä säätelymekanismeja, jotka liittyvät sairauksien ehkäisyyn, paranemiseen, palautumiseen ja uusiutumiseen. Fysikaalisella BEMER-verisuoniterapialla saatava tuki uusiutumisprosesseissa on vahvistettu useissa tutkimuksissa, joissa BEMER-hoidon teho on tieteellisesti osoitettu. Esimerkiksi BEMER-hoito parantaa mikroverenkiertoa, millä on positiivinen vaikutus nivelsiderepeämien paranemisprosessiin, mikä vuorostaan voi lyhentää potilaan sairastamisaikaa nivelsiderepeämän jälkeen.

Repeytyneisiin nivelsiteisiin liittyvä erittäin kova kipu

Yksi epäonninen hetki, ja vahinko voi olla jo tapahtunut - nivelsiteet revähtivät! Eikä tätä tapahdu erityisen usein vain ammattiurheilijoille. Muilla elämänaloilla ja muissa toiminnoissa repeytyneet nivelsiteet - joita kutsutaan myös nivelsiderepeämiksi - ovat myös yleisiä. Mistä tämä johtuu? Nivelsiteet muodostuvat kireälle pingotetusta sidekudoksesta, ja ne ovat normaalisti erittäin vahvoja ja niiden tehtävänä on stabiloida niveliä. Äkilliset liikkeet (esimerkiksi korkokengillä juokseminen, lähtötelineistä liikkeelle lähtö tai juokseminen epätasaisessa maastossa) voivat kuitenkin aiheuttaa nivelsiteen repeytymisen. Vaikka sananlaskun sanonta, että nivelsiteen voi onnistua reväyttämään pienestäkin liikkeestä, ei täysin pidä paikkaansa, se on myös osittain totta. Nivelsiteiden repeytymät ovat epäilemättä eräs yleisimmistä urheiluvammoista, joita syntyy, kun pelataan jalkapalloa, koripalloa tai squashia. Tunnettuja syitä ovat polven tai jalan vääntymiset, joita esiintyy usein esimerkiksi jalkapallossa. Usein äkillinen vääntö saa nivelsiteen ylivenyttymään niin voimakkaasti, että sen kuidut venyvät katkeamispisteeseen asti. Niveltä voidaan edelleen liikuttaa, mutta valitettavasti vain tiettyihin suuntiin. Näiden rajojen ylittäminen voi johtaa nopeasti nivelsiteen repeytymiseen. Potilas huomaa akuutit oireet erittäin nopeasti, sillä nivelsiteen repeämää seuraa äkillinen ja voimakas kipu, joka palaa aina, kun alueelle kohdistuu lisää rasitusta. Nesteen kertyminen on myös yleistä, mikä aiheuttaa usein turvotusta ja mahdollisesti mustelmia. Väärä kuormitus ja väärät asennot aiheuttavat myös lähes aina vaurioita muualle tuki- ja liikuntaelimiin.
Tyypillisiä nivelsiderepeämätyyppejä

  • Nilkan ulomman nivelsiteen repeämä (nyrjähdys),
  • Polven sivusiteen repeämä,
  • Polven ristisiteen repeämä,
  • Kyynärpään nivelsiteen repeämä,
  • Peukalon nivelsiteen repeämä,
  • Ranteen nivelsiteen repeämä.

Lisätietoja

Tietoa nivelsiteiden repeytymisestä

Nilkan ulomman nivelsiteen repeämä (nyrjähdys):

Nilkka yhdistää jalkaterän ja säären. Nilkkaa tukee useita nivelsiteitä. Ulompi nivelside koostuu kolmesta osasta: Ensimmäisenä on ulompi nivelside, joka ulottuu pohjeluusta nilkkaan ja siitä kantaluuhun. Seuraavana on sisäkehräksen nivelside sekä nivelside, joka yhdistää sääriluun pohjeluuhun. Nilkan ulomman nivelsiteen repeytyminen on yleisimpiä urheilun aiheuttamia nivelsiteen repeämiä (noin 20 % kaikista urheiluvammoista). Tällaisen nivelsiteen repeämän aiheuttaa yleensä jalan vääntyminen sisäänpäin.

Polven sivusiteen repeämä:

Polven sivusiteen repeämällä tarkoitetaan ulomman tai sisemmän tai kummankin nivelsiteen repeämää. Polvessa itsessään ei ole vain lihaksia ja jänteitä vaan myös sisemmät ja ulommat nivelsiteet, jotka vakauttavat polviniveltä. Repeytyneen sivusiteen tapauksessa toinen tai molemmat nivelsiteet ovat repeytyneet, jolloin polvinivelestä tulee epävakaa. Yleensä sivusiteet repeävät kokonaan. Aiheuttajana on usein nopea ja äkillinen polven liike. Urheilussa syntyy usein polven sivusiteen repeämiä. Mutta henkilöillä, jotka liikkuvat vähemmän ja ovat lisäksi lihavia, on suurempi vaara saada polven sivusiteen repeämä. Eräs riskitekijä on myös kudoksen huono verenkierto. Polven sivusiteen repeämät ovat erittäin kivuliaita. Repeämä on havaittavissa silmin revenneiden nivelsiteiden nestekertymänä. Silloin veri virtaa polvinivelen ympärillä olevaan kudokseen ja saa aikaan turvotuksen, joka vuorostaan saa aikaa mustelman muodostumisen polven ympärille.

Polven ristisiteen repeämä:

"Risti" viittaa sanassa ristiside muotoon, johon nivelsiteet ovat järjestäytyneet - ristin muotoon. Polvessa on sekä etu- (edessä oleva) että taka- (takana oleva) ristiside. Ristisiteet yhdistävät polvessa reiden sääreen. Eturistiside kulkee takimmaisen sääriluun päästä sisempään reisiluuhun. Eturistisiteen tarkoituksena on estää säärtä liukumasta eteenpäin reiden eteen. Takaristisiteen tehtävänä on taas rajoittaa säären liikkeitä taakse. Polven ristisiteen repeämät syntyvät yleensä niin, että polvinivel vääntyy äkillisesti samalla, kun se on kuormitettuna. Tällaiset nivelsiteen repeämät ovat tyypillisiä urheiluvammoja, joita voi syntyä jopa ilman vastustajan kanssa yhteentörmäystä.

Kyynärpään nivelsiteen repeämä:

Kyynärpää muodostuu kolmesta luusta (värttinäluu, kyynärluu ja olkaluu) ja lihaksista, jänteistä ja nivelsiteistä, jotka yhdistävät ne. Fyysisesti kyynärpään tehtävä on antaa kädelle asento ja kantaa kuormia. Loukkaantuminen (esimerkiksi urheilijoilla, joiden lajissa kyynärpää joutuu koetukselle, kuten tenniksessä tai golfissa) voi aiheuttaa kyynärpään nivelsiteen repeytymisen. Jopa kaatuminen ojennetun käden varaan tai niin, että kyynärpää vääntyy äkillisesti, voi aiheuttaa nivelsiteen repeytymisen. Jänteet ja nivelsiteet voivat myös repeytyä ilman erikoisempaa syytä elämän aikana, vaikka niveltä käytetään normaalisti. Näin tapahtuu erityisesti silloin, kun verenkierto on nivelissä pidemmän aikaa heikentynyt.

Peukalon nivelsiteen repeämä:

Peukalon nivelside repeytyy usein seurauksena peukaloon kohdistuvasta voimasta, esimerkiksi jos peukalo taipuu liikaa. Koska näin tapahtuu usein laskettelijoille, kun he kaatuvat, tätä nivelsiteen repeämätyyppiä on kutsuttu "laskettelijan peukaloksi". Peukalon nivelsiteen repeämät ovat yleisiä myös palloilulajeissa, kuten käsipallossa ja koripallossa, sekä kamppailulajeissa. Peukalon nivelsiteen repeämiä voi syntyä myös silloin, jos henkilön peukalo jää kiinni johonkin samalla, kun hän liikkuu. Peukalon nivelsiteen repeämät voi tunnistaa niiden aiheuttamasta kivusta ja turvotuksesta - potilas kuulee usein selvästi havaittavan rasahduksen, kun vamma syntyy. Jälkeenpäin peukalo ei enää ole yhtä vakaa kuin ennen loukkaantumista ja se voi taipua normaalia enemmän. Myös tarttuminen kunnolla peukaloa käyttäen on vaikeaa, ja jopa sen yrittäminen on kivuliasta.

Ranteen nivelsiteen repeämä:

Ranteen ranneluut on vakautettu monimutkaisen nivelsiderakenteen avulla. Ranteen on oltava vakaa osittain siksi, että näin estetään nivelen pinnoille kohdistuva väärä kuormitus ja mahdollistetaan ranteen kuormittuminen ilman kipua kaikissa asennoissa. Ranteen nivelsiteiden vammat johtavat siihen, että ranne ei enää ole vakaa, ja ne voivat johtaa myöhemmin ranteen ennenaikaiseen kulumiseen. Ranteen nivelsiderepeämät syntyvät yleensä tapaturmissa, joissa kaadutaan ojennetun käden varaan. Hoitamaton ranteen nivelsiteen repeämä aiheuttaa ranteeseen rakenteellista epävakautta, ja muun muassa ranteen nivelrikon kehittymisen. Kipu ja turvotus ranteen ympärillä ovat tyypillisiä ranteen nivelsiteen repeämässä. Yleensä myös ranteen liikkuvuus heikkenee.