Yhteystietosi: Maarit Anneli Kemppinen
+358 40 779 79 88

Referenssit

BEMER-yhteyshenkilösi

LocatorYhteyshenkilösi

Maarit Anneli Kemppinen
+358 40 779 79 88
maarit.kemppinen@bemermail.com

Fysikaalinen verisuoniterapia auttaa reumatismissa

Rheuma

Fysikaalinen BEMER-verisuoniterapia on loistava täydentävänä hoitona hoidettaessa rappeuttavia tuki- ja liikuntaelinsairauksia, esimerkiksi reumatismia, ja sitä suosittelevat monet lääkärit. Sen teho on osoitettu ja todistettu useassaa tieteellisessä ja havainnoivassa tutkimuksessa.

Reumatismin hoito

Uuden ja innovatiivisen fysikaalinen BEMER-verisuoniterapian avulla on ensimmäistä kerta mahdollista stimuloida moninaisin keinoin kehon mikroverenkierron keskeisiä säätelymekanismeja toimintahäiriön tai sairauden yhteydessä. Viimeisimmät tulokset, jotka liittyvät kudoksen verensaannin paikalliseen säätelyyn ja yleiseen hermostolliseen ja humoraaliseen säätelyyn, ovat tuoneet esiin lupaavan menetelmän, jossa käytetään biorytmin mukaan määriteltyjä stimuloivia signaaleja, joiden avulla stimuloidaan fysikaalisesti heikentynyttä tai häiriintynyttä verenkiertoa elimissä.

Paranemisprosessi reumatismissa

Kun tiettyjen kudossolujen verensaanti voidaan palauttaa toimivaksi, perusedellytys rappeuttavien tuki- ja liikuntaelinsairauksien paranemisprosessille täyttyy, ja näin voidaan luoda tarvittavat olosuhteet reumaattisen kivun helpottumiselle. Reumatismin tapauksessa yksittäisten alueiden kohdennettu hoito täytyy kuitenkin toteuttaa samanaikaisesti annettavalla fysioterapialla tai lääkkeillä. Nämä toimenpiteet onnistuisivat kuitenkin yksinään vain rajallisesti tai eivät lainkaan.

Fysikaalisen BEMER-verisuoniterapian käyttö reumatismin hoidon tukena

Monet terveysongelmat, kuten reumatismi, eivät johdu siitä, että elimistön säätelyjärjestelmiin tulee yleinen häiriö. Itse asiassa asia on päinvastoin. Säätelyjärjestelmät toimivat edelleen, ne vain toimivat väärässä paikassa, väärään aikaan tai häiriintyneessä biorytmissä. Tästä syystä jokaisen hoitomenetelmän tarkoituksena on oltava kehon omien säätelymekanismien stimuloiminen siten, että elimistö itse saa hallintaansa kyseessä olevan toimintahäiriön olemassa olevia luonnollisia mekanismeja käyttäen.
Tässä tapauksessa lääkkeet ovat tehottomia. Tämän tyyppiseen häiriöön ei ole olemassa tehokasta lääkettä. Ja vaikka tällainen lääke olisi, häiriö mikroverenkierron jakelussa johtaisi siihen, että lääkettä saataisiin haluttuun paikkaan riittämättöminä määrinä. Lääkettä pitäisi annostella tästä syystä niin suurina annoksina, että siitä seuraisi vakavia haittavaikutuksia.

Fysikaalinen BEMER-verisuoniterapia reumatismissa

Fysikaalinen BEMER-verisuoniterapia on tieteellisesti todistettu ja tehokas menetelmä, joka nopeuttaa mikroverisuonten liikettä, mikä vuorostaan parantaa verensaantia ja kuona-aineiden poistumista kudos- ja elinsoluissa ja sitä kautta parantaa näiden toimintakykyä. Erityisten stimuloivien signaalien välittämiseksi kehoon käytetään elektromagneettisia kenttiä. Ne on kohdistettu kuitenkin vain pienimpien mikroverisuonten autorytmisiin liikkeisiin, ja niitä ei saa sekoittaa tieteellisesti todistamattomiin magneettikenttähoitoihin. Reumapotilailla käytettäviä kevyitä hoitolevyjä, joilla on ei-spesifisiä vaikutuksia, ei saa myöskään sekoittaa kohdistettuun laserhoitoon, vaikka kummassakin menetelmässä käytetään valoa fysikaalisena välineenä.

Lisätietoja

Tietoa reumatismista

Reumatismi

Noin puolet kaikista tiloista, jotka aiheuttavat reumatismia, ovat rappeumasairauksia, eli ne aiheuttavat kehon kulumista. Tällaisesta kulumisesta on kysymys myös nivelrikossa. Nivelrikkoa esiintyy suurissa nivelissä, kuten lantiossa ja polvessa, mutta myös nikamavälilevyissä ja selkärangassa. Nikamavällilevyjen nivelrikko on erityisen kivualias. Vain kymmeneen prosenttiin nivelsairauksista liittyy tulehdus, jäljellä olevat 90 % ovat rappeumasairauksia, joita ei voida tästä syystä hoitaa lääkkeillä tai fysioterapialla.

Reumatismi aiheuttaa voimakasta kipua

Reumatismin ensimmäinen oire on aina kipu. Muita toimintahäiriöitä ilmenee vasta sairauden edetessä. Alkuvaiheessa kipu tuntuu pitkälti nivelen ulkopuolella, esimerkiksi jänteissä ja lihaksissa. Kipua, joka ilmenee, kun niveliä kuormitetaan, niitä liikutellaan pitkän ajan jälkeen ja kun nivelet ovat väsyneet, kutsutaan "mekaaniseksi" kivuksi, kun taas jatkuvaa kipua, joka ilmenee yöllä ja levossa myöhemmässä vaiheessa, kutsutaan "tulehdus"kivuksi. Ruston kuluminen ja luukappaleet voivat saada nivelkapselin sisäpinnan tulehtumaan, mikä vuorostaan aiheuttaa akuutin tulehduksen oireet.

Reumatismi - kun liikkuminen on kivuliasta

Kuten mikä tahansa kehomme järjestelmistä, tuki- ja liikuntaelimemme ovat kehittyneet monista erityisistä solukudoksista, ja ne toimivat juuri niin hyvin kuin niihin liittyvät solut toimivat. Jotkut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet johtuvat perinnöllisistä ja anatomisista toimintahäiriöistä, ja siksi niiden syitä ei voida hoitaa. Useimmat sairaudet johtuvat kuitekin jostakin ulkoisesta tekijästä, kuten nivelen ylikuormittamisesta, työolosuhteista tai raskaiden esineiden nostamisesta. Muita tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi lihavuus ja liikunnan puute, ja näihin voidaan vaikuttaa tietyillä ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä.

Reumatismipotilaan lihasten verenkierto

Kun veren virtaus heikentyy solukudosten mikroverenkierrossa (pienimmissä verisuonissa), sekä hapen että ravinteiden pääsy kudossoluihin estyy. Tämän seurauksena nämä solut eivät pysty toimimaan kunnolla. Jos taas luissa, lihaksissa tai nivelsiteissä ei ole saatavilla rakenneproteiineja, entsyymejä tai informaatio- ja kuljetusproteiineja aineenvaihduntaprosesseihin, alkaa esiintyä terveysongelmia. Tästä syystä mikroverenkierron toiminta täytyy varmistaa, jotta kaikki muut toimenpiteet ovat tehokkaita.

Reumatismi ja verenkierto

Ihmisen elimistö koostuu 80-100 biljoonasta solusta, joiden hapen ja ravinteiden jakelusta vastaa veri ja sen aineosat. Tästä syystä veren täytyy kiertää kehossamme. Makroverenkierto käsittää sydämen, ison pumpun, joka vetää verta itseensä päin ja työntää sitä itsestään poispäin, sekä isot valtimot. Veri siirtyy isoihin valtimoihin sydämen tuottaman paineen avulla. Kun valtimot jatkavat haarautumistaan ja niiden läpimitat pienenevät, ne ovat lopulta pienempiä ja ohuempia kuin hius. Tämä paine ei riitä mikroverisuoniin saakka. Verenkierrolla on keskeinen merkitys reumatismissa. Reumatismille on tunnusomaista kipu, nivelten asentomuutokset ja vaihtelevissa määrin liikkumiseen liittyvät vaikeudet.

Reumatismia sairastavien potilaiden verenkierron avustaminen

Kaikkia verisuonia, kapillaareja lukuun ottamatta, ympäröi lihaskerros. Aina, kun nämä lihakset supistuvat, verisuonet puristuvat yhteen, jolloin veri pyrkii ottamaan vaihtoehtoisen reitin. Paluu takaisin ei ole mahdollista sydämen ja valtimon välissä olevan sydänläpän vuoksi, joten veri voi liikkua vain eteenpäin kapillaarien läpi. Lihasten supistumista ja relaksoitumista kutsutaan myös pienten verisuonten pumppaavaksi liikkeeksi (vasomotion). Jotta verta kuljetetaan koko ajan riittävästi ja solujen tarpeet tyydytetään, näiden pumppaavien liikkeiden täytyy toistua riittävän usein. Terveellä henkilöllä näitä pumppaavia liikkeitä tapahtuu kolmesta viiteen kertaan minuutissa. Nämä pumppaavat liikkeet voivat vähentyä liikunnan puutteen, yksipuolisen ruokavalion tai liiallisen stressin seurauksena. Iäkkäämmillä ja sairailla henkilöillä tämä pumppausten määrä vähenee rajusti, jopa niin, että tapahtuu enää yksi pumppaava liike 10 minuutissa. Tämän seurauksena kehon solut nälkiintyvät, koska ne eivät saa tarvitsemiaan ravinteita. Aineenvaihdunnan kuona-aineita ei pystytä hävittämään kunnolla. Lopputuloksena reumatismia sairastavan potilaan kunto heikkenee.

Noidankehän katkaiseminen

Mutta miten reumatismin noidankehä voidaan katkaista, ja kuinka pienten verisuonten pumppausliikkeiden vähenemistä voidaan estää? Koska lääkkeiden vaikuttavat aineosat jaellaan veren kautta, ja kuljetus on heikentynyt, koska pienten verisuonten pumppaavia liikeitä tapahtuu liian harvoin, tämä hoitomenetelmä ei ole enää vaihtoehto. Ratkaisu on aineosa, joka ei käytä verenkiertoa päästäkseen vaikutuspaikalleen. Ja juuri tämä aineosa on fysikaalisessa BEMER-verisuoniterapiassa reumatismin hoitoon. Tämä aineosa, joka on luonteeltaan fysikaalinen, ei kemiallinen, on jotakin aivan uutta.

Reumatismin tehokas hoito - fysikaalinen verisuoniterapia BEMER

Kemiallisia aineita on käytetty jo pitkään, kun on haluttu vaikuttaa ihmisen elimistöön. Jokainen meistä on saanut elämänsä aikana vaikuttavia aineita injektioiden, infuusioiden tai tablettien muodossa. Vaan mitä edellytyksiä vaaditaan fysikaaliselta aineelta, jotta reumatisimia voidaan hoitaa tehokkaasti? Tiedämme, että sen täytyy olla hyvin siedetty, helppo käyttää - ja kehon täytyy reagoida siihen myönteisesti. Esimerkkejä tunnetuista fysikaalisista menetelmistä ovat hoidot, joissa käytetään valoa, vettä tai sähkövirtaa.