Yhteystietosi: Maarit Anneli Kemppinen
+358 40 779 79 88

Referenssit

BEMER-yhteyshenkilösi

LocatorYhteyshenkilösi

Maarit Anneli Kemppinen
+358 40 779 79 88
maarit.kemppinen@bemermail.com

Pidä yllä hyvää henkistä suorituskykyäsi fysikaalisella verisuoterapialla

Geistige leistung

Henkinen kapasiteetti liittyy läheisesti fyysiseen terveyteen. Tässäkin tapauksessa BEMER-terapia tukee merkittävästi terveellistä ja tasapainoista ruokavaliota ja säännöllistä liikuntaa. BEMER-terapia ei ole varsinainen nuoruudenlähde, mutta se tukee luonnollisia valmiuksia pysyä mieleltään virkeänä kun vanhenemme ja auttaa selviytymään niistä haasteista mitä jokapäiväiseen työhömme ja yksityielämäämme liittyy. Kaiken kaikkiaan se tukee parempaa elämän laatua.

Onko BEMER-terapian tehokkuudesta tieteellistä näyttöä?

Viimeisten 15 vuoden aikana on 46 julkaisua, joista 12 kpl tieteellistä tutkimusta on julkaistu PubMed tietokannassa BEMER-terapiasta. Tämän hetkiset tutkimustulokset osoittavat BEMER-terapian elimistöä tukevat ja ennaltaehkäisevät vaikutukset. BEMER-terapian tehokkaat vaikutukset haavojen paranemiseen, suorituskyvyn parantamiseen ja elimistön uusiutumiseen ovat osoitettu lukuisissa kaksoissokkoutetuissa tutkimuksissa.

Lisätietoja

Tietoa henkisestä suorituskyvystä

Nuoruuden lähde ikuiseen nuoruuteen ja terveyteen?

Ikuisen nuoruuden, terveyden ja henkisen suorituskyvyn ylläpitämiseen nuoruuden lähteen etsiminen on varmasti yhtä vanha toive kuin koko ihmiskunta on. Niin ihanaa kuin tämän unelman täyttyminen olisikin, se ei ikävä kyllä tule toteutumaan. Luonto on asettanut luonnolliset rajat meidän elinkaarelle. Tärkeässä roolissa tässä on sydämemme, joka on verenkiertoelimistömme tärkein elin. Se pumppaa ja jakaa verta koko kehon tarpeisiin, lepäämättä, keskeyttämättä, joka minuutti, tunti ja päivä - kunnes kuolemme. Aikuisen sydämen syke (sydämen lyöntitiheys minuutissa) on noin 60-80. Jokaisella sydämen lyönnillä noin 60-70 ml verta pumpataan aortaan. Jos oletetaan elinikäennusteen olevan 70 vuotta, kun lasketaan sydämen suorituskykyä, tänä aikana 200-250 miljoonaa litraa verta etenee verisuonistoon sydämen lyödessä 2,5 miljardia kertaa. Mikroverenkierron tehtävä on huolehtia, että kehomme pystyy hyötymään tästä sydämen tekemästä työstä.

Mikroverenkierron merkityksellisyys

Mikroverenkierto on erittäin tärkeä meidän elimistöllemme. Se sisältää valtaosan verimäärästämme, vaikuttaen verenpaineeseen, kehon lämmönsäätelyyn, ja hapen sekä ravinteiden kuljetukseen soluille. Vastaavasti aineenvaihduntatuoteet ja myrkyt poistuvat soluista sen avulla. Mikroverenkierto on osa verenkiertojärjestelmäämme, joka käsittää pienimmät verisuonet (pikkuvaltimot, kapillaarit, pikkulaskimot). Kuitenkin myös täällä luonnolliset rajat tulevat vastaan, koska mikroverenkierron suorituskyky heikkenee iän myötä. Tällä on yhteys henkisen suorituskyvyn alenemiseen, joka vaikuttaa havaintokykyyn, muistiin, oppimiseen, ongelmanratkaisukykyyn, tarkkaavaisuuteen ja luovuuteen. Vaikka emme välttämättä huomaakkaan, henkinen suorituskyky alkaa alenemaan jo niinkin aikaisin kuin kolmannella vuosikymmenennellä. Ensimmäiset merkit ilmaantuvat keskittymiskyvyn alenemisena ja heikentyneenä psyykkisen rasituksen sietämisellä. Oireet, joilla voi olla kohtalokkaita seurauksia suorituspainotteisessa yhteiskunnassamme. Nämä vaikutukset eivät ulotu ainoastaan ammatilliseen elämäämme, vaan myös ykstiyiselämäämme ja ihmissuhteisiimme, koska henkinen tasapaino on tärkeässä asemassa myös näissä asioissa. Merkittävä vaikutus elämään saattaa tulla myös mikroverenkierron häiriöiden vaikuttaessa, kun haettaan harjoittelupaikkaa tai tutkintoa suoritettaessa.

Voidaanko henkiseen suorituskykyyn vaikuttaa paremmin toimivan mikroverenkierron avulla?

Mikroverenkierto on luonnollinen prosessi, jonka toimintaan vaikuttavat useat tekijät. Esimerkkeinä terveellinen ja tasapainoinen ruokavalio, riittävä ja rauhallinen yöuni, riittävä liikunta. Usein kuitenkin nämä tekijät saavat vastaansa yhteiskuntamme edun mukaiset haasteet - jatkuvat suorituspaineet, pidentyneet työajat, kasvavat ja jatkuvat ammatilliset ja arkielämän stressitekijät, ilmaston saasteet, ympäristömyrkyt ja melusaaste. Kun tähän lisätään nikotiini, alkoholi ja lääkkeet, koostuu tästä merkittävä riski mikroverenkierron terveelle toiminnalle. Korkea verenpaine, korkeat kolesterolitasot ja diabetes ovat tyypillisiä häiriintyneeseen mikroverenkiertoon liittyviä tekijöitä. Tuloksena heikentynyt ja häiriintynyt mikroverenkierto aiheuttaa solujen nopeampaa vanhenemista, immuunijärjestelmän heikkenemistä, jotka puolestaan aiheuttavat merkittävää tulehdusalttiuden kasvamista, heikentynyttä kykyä puolustautua vapaita radikaaleja vastaan ja alentunutta henkistä suorituskykyä. Tästä syystä voidaan sanoa, että heikentynyt mikroverenkierto on syy moniin sairauksiin ja terveysongelmiin. Heikentynyt verenvirtaus mikroverenkierossa voi aiheuttaa laajan kirjon erilaisia oireita. Esimerkiksi jos verenvirtaus aivoissa on heikentynyt, seurauksena saattaa olla muistin ja keskittymiskyvyn heikkeneminen. Huimaus ja tinnitus voivat olla seurausta mikroverenkierron häiriöistä. Mikroverenkierrolliset häiriöt vaikuttavat aivan koko kehoon, jolloin vaikutukset ulottuvat haitallisesti koko terveyteemme ja suorituskykyymme. Tämä ei ole vain ongelma vanhemmilla ihmisillä, vaan riskit koskevat myös nuoria. Varsinkin nuorilta odotetaan korkeaa henkistä suorituskykyä ja kestävyyttä tämän hetkisessä, kasvavien vaatimustasojen työelämässä. Keskittymiskyky, tarkkaavaisuus, ongelmanratkaisukyky, sanavalmius ja johtopäätösten teko ovat tärkeitä ominaisuuksia kaikilla elämän alueilla.

Ikä ja henkinen suorituskyky

Kuten aikaisemmin on jo esitetty, suorituskyvyn heikkenemistä alkaa näkyä jo 30 ikävuoden paikkeilla. Älykkyystestien keskiarvoa osoittavat käyrät vahvistavat tämän. Niistä nähdään, että henkinen kapasiteetti nousee 16 ikävuoteen saakka. Tässä ei mitata tietoon perustuvaa älykkyyttä, vaan enemmänkin loogista ajattelukykyä ja ongelmanratkasutaitoa. Suoritustaso pysyy samana suunnilleen seuraavat 10-15 vuotta, kunnes se alkaa hiipua 30 vuoden iästä lähtien. Iästä riippumatta tukitoimiin pitää ryhtyä heti kun ensimmäiset oireet havaitaan varsinkin, jos kyseessä ovat häiriöt ja heikkeneminen mikroverenkierron alueella.

Mikäli mikroverenkierto on heikentynyt, toimiin on ryhdyttävä.

Elämäntapojen niin radikaali muuttaminen ei varmasti ole helppoa, jotta saataisiin positiivisia vaikutuksia mikroverenkierron alueelle. Kuten nuoruuden lähde jää unelmaksi, olemme joka tapauksessa altistuneina ympäristön haitallisille vaikutuksille. Tämä ei ole syy luovuttaa, koska lääketekninen osaaminen mikroverenkierron alueella on edistynyt sellaisilla askelilla, joita ei osattu edes ajatella vuosikymmeniä sitten. BEMER GROUP on laskenut virstanpylvään fysikaaliseen verisuoniterapiaan. Vuosien työllä on löydetty ratkaisevaa uutta tietoa mikroverenkierron paikallisista ja yleisistä biorytmin säätelymekanismeista. Tämän tiedon perusteella on kehitetty fysikaalinen BEMER-verisuoniterapia. Tämä verisuoniterapia tukee immuunijärjestelmän luonnollista reaktiokykyä ja vahvistaa kehon omia itsesäätelymekanismeja. Se tukee näin kehon omia itseparantavia voimia, jotka edesauttavat kaikkia uudistumisprosesseja elimistössä mm. haavojen paranemista. Fysikaalinen BEMER-verisuoniterapia vaikuttaa myös positiivissti aikaisemmin mainittuihin prosesseihin, liittyen keskittymiskykyyn ja tarkkaavaisuuteen, sanavalmiuteen ja päättelykykyyn. Fysikaalisen BEMER-verisuoniterapian ydin on moniulotteinen signaalirakenne, joka stimuloi tehokkaasti heikentynyttä ja häiriintynyttä mikroverenkiertoa. Se tukee kehon itsesäätelymekanismeja, jotka vaikuttavat sairauksien ennaltaehkäisyyn, paranemiseen, kuntoutumiseen ja uudistusmisprosesseihin. BEMER-terapian elektromagneettisen kentän signaali saa aikaiseksi paranemisen mikroverenkierron toiminnassa.

Mihin verenkiertohäiriöihin liittyviin sairauksiin BEMER-verisuoniterapia voi tuoda helpotusta?

BEMER-terapialla on saavutettu merkittäviä tuloksia seuraaviin ongelmiin: * selkäkipu * unihäiriöt * diabetes * luunmurtumat * tulehdukset * aineenvaihdunnan häiriöt * työuupumus - burnout * stressin aiheuttamat häiriöt * immuunijärjestelmän häiriöt * liikahappoisuus Apua on saatu myös henkisen suorituskyvyn huomattavaan paranemiseen. Myös niissä tilanteissa, joissa ongelma ei liity perussairauteen. Tämä vaikuttaa merkittävästi tällaisen henkilön elämänlaatuun.

Terveyttä edistävä ja sairauksia ennaltaehkäisevä lääketiede

Terveytemme on arvokas voimavara ja perusedellytys hyvinvointiin ja onnellisuuteen. Hyvä terveydentila on lahja, jota tulisi vaalia huolella ja kunnioituksella. Terveyden arvo usein huomataan vasta kun sen menettää. Silti on paljon asioita, joita voimme tehdä ylläpitääksemme hyvää terveyttä, koska monia sairauksia voidaan ennaltaehkäistä. Suunnitelmallinen ennaltaehkäisevä terveydenhoito antaa mahdollisuuden pysyä terveenä ja hyvävoimaisena jopa pitkälle vanhuuteen saakka. Monia sairauksia voidaan myös helpottaa, kun vaan otetaan huomioon tarpeeksi ajoissa niitä pahentavat seikat. Mutta entä meidän nuoriso? Niin fataalilta kuin se kuullostaakin, vakuutamme itsemme jo nuorena monien riskien varalta. Onnettomuudet, eläketulojen menetykset, työttömyys, sairastuminen, lomamatkojen riskit ym. Nämä suojaavat yleensä taloudellisilta menetyksiltä. Tervetemme varjeleminen jää usein toisarvoiseksi, vaikka ennaltaehkäisevä lääketiede tarjoaa siihen monia vaihtoehtoja. Sanonta "ennaltaehkäisy on viisauden alku" jää unohduksiin liian usein! Ennaltaehkäisyyn liittyviä, hyviä neuvoja on paljon tarjolla - terveellinen ruokavalio, paljon liikuntaa, riittävästi rentoutumista, paljon unta, älä käytä stimulantteja, vältä stressiä ja henkistä epätasapainoa ja suhtaudu elämään positiivisesti. Näitä pidetään yleisesti terveyttä ylläpitävinä vaikuttajina ja voimme pysyä kunnossa vanhuuteen saakka. Kuitenkin on tärkeää vaalia terveyttä myös verenkierron avulla. Miksi? Kun verenkierron järjestelmä elimistössä toimii hyvin, se tarjoaa perustan elinvoimaisuudelle, suorituskyvylle, terveydelle ja hyvinvoinnille. Vain tehokkaan verenkierron avulla solut saavat riittävästi happea ja ravinteita sekä myrkkyjen ja aineenvaihduntatuotteiden poiskuljetus voidaan taata. Tämän vuoksi riittävän ajoissa aloitettu tuki verenkiertojärjestelmälle on niin tärkeää.

Tehokas verenkierto - yksi ennaltaehkäisevän lääketieteen vaikutustavoista.

Veren tehtävä on kuljettaa happi ja ravinteet kaikille meidän elimille, nivelille, lihaksistolle, joka ikiselle solulle kehossamme. Hyvän verenkierron avulla elimistömme terveyttä ylläpitävät toiminnot saavat tukea ja sitä kautta se on elinehtomme. Toisin sanoen koko verenkiertojärjestelmän hyvä toiminta on valttämätön terveyden ylläpitämiseen ja sairauksista toipumiseen. Mikroverenkierto on merkittävä osa koko verenkierron järjestelmää ja näyttelee tärkeää osaa tässä kokonaisuudessa. Pienimmätkin ongelmat jonkun elimen mikroverenkierrossa voivat aiheuttaa suurta haittaa päivittäiseen elämään. Osana terveydenhoitoasi, olisi hyvä tarkkailla hälytyssignaaleja, jotka saattavat olla merkkejä heikosta tai häiriintyneestä mikroverenkierrosta. Esimerkiksi: jatkuvasti kylmät kädet, pistely, tunnottomuus tai kipu jaloissa, kipu pakaroissa ja reisissä, kipua kävellessä, migreenit, keskittymisen vaikeudet, tinnitus, uniongelmat, jatkuva väsymys jne. Mikä sitten on mikroverenkierto? Seuraavaksi yksinkertainen selitys sen toiminnasta.

Ennaltaehkäisevä lääketiede ja mikroverenkierto

Kuten aikaisemminkin on mainittu, mikroverenkierto osallistuu sekä ravinteiden että hapen kuljetukseen ja aineenvaihduntatuotteiden sekä myrkkyjen poiskuljetukseen kudoksista osana koko verenkiertoa. Häiriintynyt mikroverenkierto vuorostaan tarkoittaa, että hapen ja ravinteiden tarjonta soluille on heikkoa, joka johtaa siihen että solut vanhenevat nopeammin ja se saattaa aiheuttaa ennenaikaista solukuolemaa. Kuitenkin tehokas mikroverenkierto voi kääntää tämän. Mikroverenkierron perusta löytyy sydämestä. Sydän on verenkiertojärjestelmän moottori tai pumppu. Vasen kammio pumppaa verta elimistön verenkiertoon, kun taas oikea kammio pumppaa verta keuhkojen verenkiertoon. Elimistön suurin valtimo - aortta - lähtee vasemmasta kammiosta. Kaksi muuta isoa valtimoa haarautuvat aortasta ja nämä jatkavat haarautumista yhä piemnemiksi ja pienemmiksi ja lopulta läpimitaltaan äärimmäisen ohuiksi suoniksi. Nämä suonet päättyvät kapillaareihin, hiusverisuoniin, jotka ovat kaikkein pienimmät verisuonet elimistössä. Kapillaarit ja verisuonet juuri ennen ja heti kapillaarien jälkeen kuuluvat mikroverenkierron suoniin. Noin kaksi kolmasosaa ihmisen verenvirtauksesta tapahtuu mikroverenkierrossa. Lisäksi on hyvä tietää, että kaikilla verisuonilla ihmiskehossa (paitsi kapillaareilla) on seinämissään lihaskerroksia. Lihasten supistuessa verisuonet kapenevat aiheuttaen sen, että veri yrittää löytää vaihtoehtoisia reittejä. Veren kulkeutuminen ei voi jatkua takaisinpäin aortaan, siitä pitää sydämen tuottama paine huolen. Lopputuloksena on, että ainoa tie kulkee eteenpäin kapilaarien kautta. Rytminen supistus ja rentouminen mikroverenkierron suonten seinämissä on nimetty vasomotion-liikkeeksi. Terveellä ihmisellä tämä tapahtuu kolmesta viiteen kertaan yhden minuutin aikana, kun taas sairaalla henkilöllä se tapahtuu huomattavasti harvemmin. Harventunut vasomotion-rytmi johtaa heikentyneeseen hapen ja ravinteiden tarjontaan soluille ja kuona-aineiden poiskuljetukseen soluista, josta pitkällä aikavälillä on seurauksena fyysisen ja henkisen suorituskyvyn heikkeneminen. Kipu, on merkki terveyongelmista samoin kuin tietysti sairauksien kehittyminen. Välttyäksemme tältä, ennaltaehkäiseviä keinoja kannattaa ottaa käyttöön. Jotta saavutettaisiin tehokas verenkierron virtaus, aloitetaan terveydentilan mukaiset hoidot parantaaksemme häiriintynyttä mikroverenkiertoa. Silloin kun on tarve ennaltaehkäisevälle hoidolle tai verenkierron ongelmien seurausten hoitoon, on vähintäänkin suositeltavaa tutustua fysikaaliseen BEMER-verisuoniterapiaan. Fysikaalisen BEMER-verisuoniterapian käyttö ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa sekä tukihoitomuotona. Häiriintynyt mikroverenkierron toiminta saattaa aiheuttaa nopeampaa solujen vanhenemista ja johtaa moniin sairauksiin ja terveysongelmiin. BEMER-terapian säännöllinen käyttö voi auttaa ehkäisemään näitä prosesseja tehokkaasti. Tämän terapian avulla voidaan saada myös arvokasta lisätukea ennaltaehkäisevään lääketieteeseen. Fysikaalisen BEMER-verisuoniterapian ydin on moniulotteinen signaalirakenne, joka stimuloi tehokkaasti häiriintynyttä ja heikentynyttä mikroverenkiertoa. Kehon tärkeät itsesäätelymekanismit ennaltaehkäisyyn, parantumiseen ja uudistumiseen saavat tukea. Fysikaalinen BEMER-verisuoniterapia on käytössä moneen eri ongelmaan ennaltaehkäisyn lisäksi. Esimerkiksi sairauksissa tämä terapia on tukihoitomuotona perusterveyden tukemiseen, immuunijärjestelmän vahvistamiseen ja kehon omien itseparannusmekanismien aktivoimiseen. Tällä terapialla voi olla positiivinen vaikutus myös yleiseen hyvinvointiin, terveyteen ja myös unen laadun parantamiseen. Esimerkkinä BEMER-uniohjelma, joka on äärimmäisen tehokas hoitomenetelmä käytettäväksi erilaisten unihäiriöiden aiheuttamien mikroverenkierrollisten ongelmien hoitoon. Tämän merkitys vain kasvaa, koska rauhallinen ja hyvä uni vaikuttaa sairauksien ennaltaehkäisyn lisäksi yleiseen hyvinvointiimme ja suoritustasoomme sekä elämänlaatuumme. Fysikaalisen BEMER-verisuoniterapian stimuloiva vaikutus mikroverenkiertoon voi tuottaa myös henkisen kapasiteetin tehostumisen, joka melko varmasti kiinnostaa myös nuorempia henkilöitä. Entä urheilussa? Urheilijat, sekä harrastajat että ammattilaiset, voivat kokea positiivisia vaikutuksia käyttäessään BEMER-terapiaa. Esimerkiksi ammattilaisurheilussa ennaltaehkäisevä lääketiede on äärimmäisen tärkeässä asemassa (ammattilasiuralla tulee keskeytyksiä ja jopa uran loppumisia ennenaikaisesti, koska ennaltaehkäisy on kehnosti hoidettu). Myös palautumisajat ovat lyhentyneet ja harjoittelujaksot ovat tehostuneet BEMER-verisuoniterapian positiivisten vaikutusten ansiosta. Ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä voidaan ehkäistä urheiluvammoja ja mikäli niitä ilmenee, paraneminen voi tapahtua nopeammin.