Yhteystietosi: Maarit Anneli Kemppinen
+358 40 779 79 88

Referenssit

BEMER-yhteyshenkilösi

LocatorYhteyshenkilösi

Maarit Anneli Kemppinen
+358 40 779 79 88
maarit.kemppinen@bemermail.com

Urheilijan suorituskyvyn parantaminen BEMER-terapian avulla

Sportliche leistung

Kuten edellä kerrottiin, kudossolujen riittävä hapen ja ravinteiden saanti, mikä liittyy kaikkiin edellä mainittuihin prosesseihin, on ihmisen terveyden perusedellytys. Se on myös keskeistä suorituskyvyn parantamisessa urheilussa. Jos mikroverenkierto, joka vastaa aineiden vaihdosta solujen ja veren välillä, on hidastunut sen seurauksena, että pienten verisuonten pumppaavaa liikettä tapahtuu rajallisesti, solut ja kudokset eivät saa riittävästi happea ja ravinteita ja kuona-aineet eivät poistu. Fysikaalinen BEMER-verisuoniterapia voi kuitenkin nopeuttaa mikroverisuonten pumppaavia liikkeitä, jos niitä ei tapahdu riittävästi, jolloin mikroverisuonten toimintakyky paranee ja samoin urheilijan suorituskyky. Fysikaalinen BEMER-verisuoniterapia on innovatiivinen ja seuraa kehityksessä perinteistä "magneettikenttäterapiaa", ja siinä on yhdistetty pulsoivan magneettikentän hyvin tunnetut positiiviset vaikutukset elektromagneettisen erikoissignaalin ominaisuuksien kanssa. Tämän ansiosta BEMER-terapialla on mahdollista saada aikaan uusia lääkinnällisiä vaikutuksia kehon mikroverenkiertoon. On tärkeää, että tieteellisesti todistettua fysikaalista BEMER-verisuoniterapiaa ei sekoiteta magneettikenttäterapiaan, jota ei ole tieteellisesti tutkittu. Useat julkaisut ja tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että fysikaalinen BEMER-verisuoniterapia voi lyhentää palautumiseen tarvittavaa aikaa, koska se vaikuttaa positiivisesti mikroverenkiertoon, ja näin mahdollistaa pidemmät harjoittelujaksot. Hoidolla ei ole pelkästään mahdollista lisätä urheilijan suorituskykyä vaan se voi estää myös urheiluvammojen syntyä, nopeuttaa paranemista ja lyhentää kuntoutumiseen tarvittavaa aikaa. Oli kyseessä sitten huippu-urheilu, kovaa suorituskykyä vaativa urheilu, ei-ammattilaisurheilu tai vapaa-ajan liikuntaharrastus - ja oli tavoitteenasi lisätä suorituskykyäsi urheilussa tai parantaa elämänlaatuasi - fysikaalisen BEMER-verisuoniterapian on osoitettu parantavan suorituskykyä. Urheilussa BEMER varmistaa nopean palautumisen, lyhentää harjoitusten välejä, parantaa harjoittelun laatua, optimoi kilpailuun valmistautumisen, vähentää urheiluvammojen riskiä ja nopeuttaa urheiluvammoista parantumista. Lisäksi fysikaalinen BEMER-verisuoniterapia vahvistaa immuunijärjestelmää ja vähentää infektion riskiä. Luonnollisesti se, minkä laatuiseksi suorituskyvyn paraneminen urheilussa koetaan, on henkilökohtaista, sillä on monia syitä olla mukana urheilussa. Huippu-urheilijat tavoittelevat urheilusaavutuksia, toiset saavat tyydytystä ei-ammattimaisesta urheilusta. Ja on monia ihmisiä, jotka nauttivat vapaa-ajan liikuntaharrastuksista joko yksinään tai yhdessä samanhenkisten ihmisten kanssa. Mutta kaikkia yhdistää se, että suorituskyvyn paraneminen urheilussa tuo kunniaa - itselle tai muille. Ja juuri tämän fysikaalinen BEMER-verisuoniterapia auttaa saavuttamaan. Urheilusuorituskyvyn paraneminen BEMER-terapian avulla ei näy vain urheiluyhteisöissä vaan myös päivittäisessä elämässämme.

Lisätietoja

Tietoa urheilijan suorituskyvystä

Suorituskyvyn parantaminen urheilussa

Sanotaan, että urheilu on maailman mainioin harrastus. Vaikka tämä onkin totta monelle innokkaalle urheilun harrastajlle, joka joko seuraa urheilua passiivisesti kunnioituksella katsojana, tai on yksi monista ammattiurheilijoista, ei-ammattilaisista tai vapaa-ajalla liikuntaa harrastavista - tai näitä kaikkia - nykysin monet ovat todennäköisesti tietoisia siitä, että urheilu ei ole vain hauskaa vaan myös terveellistä. Ja Winston Churchillin kuuluisa vastaus, kun häneltä kysyttiin korkean iän salaisuutta - "ei urheilua" - ei nykyisin enää ole kovin uskottava. Churchill vastasi todennäköisesti leikillään, sillä nuoruudessaan hän harrasti paljon urheilua ja myös pyrki parantamaan suorituskykyään urheilijana. Urheilulääketiede on myös osoittanut vääräksi Churchillin kuuluisan lainauksen useita kertoja. Myös siitä ollaan kiistattomasti yhtä mieltä, että urheilu on hauskaa, sekä vapaa-ajan kuntoliikunta, ei-ammattimainen että ammattilaisurheilu. Mutta missä rajoissa? Ihminen on luonnostaan tekijä. Suoritamme tehtäviä sitten itsellemme tai muille, töissä tai vapaa-ajalla - haluamme suoriutua paremmin joka asiassa. Siksi on täysin ymmärrettävää, että haluamme parantaa suorituskykyämme myös urheilussa. Ja luonnollisesti ammattilaisurheilijan haluun parantaa suorituskykyään liittyy kiinteästi halu ja pyrkimys kaikkein parhaimpiin urheilusaavutuksiin. Mutta kolikolla on kääntöpuolensa. Johtavat ammattilaisurheilijat tietävät tämän. Ei ole tavatonta, että kun halutaan lisätä suorituskykyä, tulee kiusaus käyttää kiellettyjä suorituskykyä lisääviä aineita. Ja sen, että tällä voi olla kohtalokkaita seurauksia, jotka ovat johtaneet historiassa jopa henkilökohtaisiin murhenäytelmiin, tietävät muutkin kuin ammattilaispyöräilijät.

Suorituskyvyn parantaminen urheilussa ilman suorituskykyä lisääviä lääkeaineita

Tarkoituksena ei ole kuitenkaan arvioida kiellettyjen suorituskykyä lisäävien aineiden vaaroja vaan kertoa, kuinka täysin luvallista ja lisäksi terveellistä menetelmää käyttäen voi lisätä suorituskykyä urheilussa. Tasapainoinen ja suunnitelmallinen harjoittelu ovat aivan yhtä tärkeitä kuin terveellinen ruokavalio ja elämäntavat. Tehokasta aineenvaihduntaa ja yhtä hyvin toimivaa kehon verenkiertoa ei kuitenkaan pidä aliarvioida. Tarkastellaan ensin verenkiertoa. Se alkaa sydämestä, sydän- ja verisuonijärjestelmän keskuselimestä. Jos elimille jaettaisiin mitaleja urheilusuorituksista, sydän voittaisi ehdottomasti kultamitalin suorituksestaan. Se pumppaa lakkaamatta ja jakaa verta kaikkialle kehoon, päivä toisensa jälkeen, syntymästämme kuolemaan. Aikuisen ihmisen syke (sydämen lyöntien määrä minuutissa) on noin 60-80 minuutissa. Joka lyönnillä noin 60-80 ml verta pumpataan aorttaan. Aortasta veri kuljetetaan verenkierron isoihin verisuoniin - valtimoihin. Tämä saadaan aikaan sydämessä syntyvän paineen avulla. Jos ihmisen elinikä olisi 70 vuotta, elinaikana sydämen 2,5 miljardia lyöntiä pumppaisi verta verisuonten läpi 200-250 miljoonaa litraa - todella uskomaton urheilusuoritus! Valtimot haarautuvat edelleen, ja matkan edetessä niistä tulee koko ajan ohuempia ja pienempiä ja niiden läpimitta pienenee. Näistä kaikista pienimpiä verisuonia kutsutaan kapillaareiksi. Näitä kapillaareja sekä alueita juuri ennen niitä ja niiden jälkeen kutsutaan mikroverenkierroksi. Mikroverenkierto on erittäin tärkeä elimistöllemme. Se ei ole pelkästään tärkein verivarasto vaan vaikuttaa myös verenpaineeseen, helpottaa lämmönvaihtoa ja kuljettaa happea ja ravinteita 80-100 biljoonalle solulle, joista ihmisen elimistö koostuu. Paluumatkalla soluista kuljetetaan pois kuona-aineita ja myrkkyjä.

Suorituskyvyn lisääminen urheilussa mikroverenkiertoa parantamalla

Kuten edellä selitettiin, mikroverenkierto suorittaa keskeisiä kuljetustehtäviä kuljettamalla kudokselle ja elimille happea ja ravinteita ja kuljettamalla pois aineenvaihdunnan kuona-aineita. Immuunijärjestelmän vahvistuminen on hyvin toimivan mikroverenkierron toinen tärkeä vaikutus. Vaan mikä vaikutus on tehokkaalla mikroverenkierrolla suorituskyvyn lisäämikseen urheilussa? Vastaus on helppo: * Tehokas verenkierto varmistaa, että energiaa muodostuu riittävästi. * Hyvät veren virtausominaisuudet varmistavat, että lihassolut saavat riittävästi happea ja ravinteita. * Tehokkaan mikroverenkierron seurauksena palautuminen on nopeampaa harjoittelun tai liikuntasuorituksen jälkeen. On selvää, että tehokas mikroverenkierto on ei ole tärkeää vain huippu-urheilussa ja kovaa suorituskykyä vaativassa urheilussa vaan myös ei-ammaatilaisurheilussa ja vapaa-ajan kuntoliikunnassa - jokaiselle, joka haluaa parantaa suorituskykyään urheilijana. Valitettavasti optimaalinen mikroverenkierto ei aina ole itsestäänselvyys edes kovakuntoisilla urheilijoilla. Väärä ravinto, stressi (esimerkiksi kilpailuolosuhteissa), henkinen luovuttaminen, sairaus tai alttius tietyille sairauksille voi saada aikaan sen, että veren kuljetus ja aineenvaihdunta heikkenevät - tekijöitä, jotka koskevat myös ei-ammattilaisurheilijoita ja vapaa-ajan kuntoilijoita. Herää kysymys, missä määrin pitää tai voi ottaa lääkkeitä (jos ne eivät ole lääkärin määräämiä) rikkomatta doping-sääntöjä. Tässä kohtaa on etsittävä ratkaisua, joka mahdollistaa, että kehon solut "saadaan vauhtiin" ilman lääkkeitä, ja jonka avulla samalla saadaan toivottu lisä suorituskykyyn. Vastaus voi löytyä fysikaalisesta BEMER-verisuoniterapiasta.